اطلاعات تماس
ارتباط با شركت زمزم ایران از طريق نامه، تلفن، دورنگار، تلكس و پست الکترونيکی
تلفن: 8-66701104 (021)
فاکس: 66701109 (021)
صندوق پستی: 3663 - 11365
تلکس: ZAMZAM IR 213611
آدرس پست الکترونيک: info@ZamZamGroup.com
تهران، خيابان انقلاب، چهارراه کالج، خيابان خارک، پلاک 24