گردهمایی مدیران تولید و فروش گروه زمزم

به گزارش روابط عمومی شرکت زمزم ایران، گردهمایی مدیران تولید و فروش گروه زمزم شهریور 99 در بابلسر برگزار می‌گردد. این گردهمایی با هدف تنظیم راهبردها و هماهنگی میان مدیران تولید و فروش برگزار می‌گردد. در این همایش اهداف توسعه‌ای کارخانه‌های تولیدی و برنامه های فروش شعب زمزم به بحث و تبادل نظر جهت بهره وری بیشتر گذاشته خواهد شد. این همایش با هدف برنامه ریزی برای 6 ماهه دوم سال 99 و بررسی مشکلات موجود در نیمه اول سال جاری و ارزیابی میان هدف گزاری‌های انجام شده و میزان دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت گروه زمزم برگزار می‌گردد.